Φυσίγγιο THC-PO

Ολοι μας που προσφέρονται φυσίγγια αυτοί είναι συμβατό με μας προσφέρεται από τη Vape Pens.

Οι αρχάριοι δεν πρέπει να χάσουν το STARTER KIT που σας επιτρέπει να ατμίζετε σε ακόμη χαμηλότερη τιμή.