GDPR

I. Perusvaraus

1. Henkilötietojen ylläpitäjä Euroopan parlamentin ja neuvoston (EU) 2016/679 (7 (EU) 2016/679: n 7 artiklan nojalla henkilötietojen käsittelystä ja tällaisten tietojen vapaasta liikkeestä (jäljempänä viitattu "GDPR") on Henry Morgan A.S. Ičo 19118279 sen rekisteröidyllä toimistolla žitná 562/10, 120 00 Prahaa 2 (jäljempänä nimellä ”järjestelmänvalvoja”).

2. Järjestelmänvalvojan yhteystiedot ovat:

Osoite: Koněšín 140, 675 02 Koněšín

Sähköposti: info@henrymorgan.cz

3. Henkilötiedot tarkoittavat kaikkia tietoja tunnistetusta tai tunnistetusta luonnollisesta henkilöstä; Tunnistettava luonnollinen henkilö on luonnollinen henkilö, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti, etenkin tietyn tunnisteen, kuten nimi, tunnistusnumero, sijaintitiedot, verkkotunniste tai yksi tai useampi fyysinen, fysiologinen, geneettinen, geneettinen, sijaintitieto, verkkotunniste tai yksi tai useampi erityiselementti Tämän luonnollisen ihmisen henkinen, taloudellinen, kulttuurinen tai sosiaalinen identiteetti.

4. Järjestelmänvalvoja ei nimennyt tietosuojavastaavaa.

II. Käsiteltyjä henkilötietojen lähteitä ja luokkia

1. Järjestelmänvalvoja käsittelee hänelle/tai järjestelmänvalvojan vastaanottamasi henkilötietojen antamasi henkilötiedot tilauksesi täyttämisen perusteella.

2. Järjestelmänvalvoja käsittelee henkilöllisyystodistustasi ja yhteystiedot ja tiedot, jotka ovat tarpeen sopimuksen suorittamiseen.

III. Henkilötietojen käsittelyn lakisääteinen syy ja tarkoitus

1. Lakisääteinen syy henkilötietojen käsittelyyn on

Sinun ja järjestelmänvalvojan välinen sopimus 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti b) GDPR,

Järjestelmänvalvojan laillinen kiinnostus suoramarkkinoinnin (etenkin kaupallisen viestinnän ja uutiskirjeiden lähettämiseen) 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. f) GDPR,

Suostumuksesi käsittelyyn suoramarkkinointia varten (etenkin kaupallisen viestinnän ja uutiskirjeiden lähettämiseen) 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. A) GDPR yhdessä lain nro 480/2004 Coll .: n 7 §: n 2 momentin kanssa tietyistä tietoyhteiskunnan palveluista, jos tilausta tai palvelua ei ole ollut.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

tilauksen ja oikeuksien ja velvoitteiden käyttäminen, joka johtuu sinun ja järjestelmänvalvojan välisestä sopimussuhteesta; Tilauksen onnistuneeseen käsittelyyn vaadittavat henkilötiedot (nimi ja osoite, yhteyshenkilö) vaaditaan tilaamisessa, henkilötietojen toimittaessa on välttämätön vaatimus sopimuksen tekemisestä ja täyttämisestä, ilman henkilötietoja ei ole mahdollista tehdä sopimusta tai täyttää se, täyttää se,

Kaupallisen viestinnän lähettäminen ja muiden markkinointitoimien tekeminen.

3. Järjestelmänvalvojan puolella ei ole automaattista henkilökohtaista päätöstä.Iv. Tietojen tallennusaika

1. Järjestelmänvalvoja pitää henkilötiedot:

ajanjaksolle, joka tarvitaan oikeuksien ja velvollisuuksien käyttämiseen, jotka johtuvat sinun ja järjestelmänvalvojan välisestä sopimussuhteesta ja näiden sopimussuhteiden vaatimuksista (15 vuoden ajan sopimussuhteiden päättymisestä)

Ennen kuin suostumus henkilötietojen käsittelyyn markkinointitarkoituksiin hylätään, vähintään 10 vuotta, jos henkilötiedot käsitellään suostumuksen perusteella.

2. Henkilötietojen tallentamisen jälkeen järjestelmänvalvoja poistaa henkilötiedot.

V. Henkilötietojen vastaanottajat (järjestelmänvalvojan alihankkijat)

1. Henkilötietojen vastaanottajat ovat henkilöitä:

Osallistuminen tavaroiden / palveluiden toimittamiseen / maksujen toteuttaminen sopimuksen perusteella,

Palvelujen tarjoaminen E-shop (Upgates) ja muiden palvelujen toiminnassa sähköisen kaupan toiminnan yhteydessä

Markkinointipalvelujen tarjoaminen.

2. Järjestelmänvalvoja ei aio siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan (EU: n ulkopuolella olevaan maahan tai kansainväliseen organisaatioon.Vi. Sinun oikeutesi

1. GDPR: ssä esitetyissä olosuhteissa sinulla on:

Oikeus päästä henkilötietoihisi 15 artiklan GDPR: n mukaisesti,

Oikeus korjata henkilötietoja GDPR: n 16 artiklan mukaisesti tai käsittelyrajoituksia 18 artiklan GDPR: n mukaisesti,

Oikeus poistaa henkilötietoja 17 artiklan GDPR: n mukaisesti,

Oikeus vastustaa käsittelyä 21 artiklan GDPR: n ja

Oikeus tietojen siirrettävyyteen 20 artiklan GDPR: n nojalla,

Oikeus peruuttaa suostumus käsittelyyn kirjallisesti tai sähköisesti näiden ehtojen III artiklassa tarkoitetun järjestelmänvalvojan osoitteeseen tai sähköpostille.

2. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus henkilöstötietosuojalle, jos uskot, että henkilökohtaista tietosuoja -oikeutta on loukattu.

Vii. Henkilötietojen turvallisuusehdot

1. Järjestelmänvalvoja ilmoittaa, että se on ryhtynyt kaikkiin sopiviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin henkilötietojen turvaamiseksi.

2. Järjestelmänvalvoja on ryhtynyt teknisiin toimenpiteisiin tietojen tallentamiseksi ja henkilötietojen tallentamiseksi paperimuodossa.

3. Järjestelmänvalvoja ilmoittaa, että vain hänen valtuutetuilla henkilöillä on pääsy henkilötietoihin.

Viii. Lopulliset säännökset

1. Lähettämällä tilauksen Internet -tilauslomakkeesta, vahvistat, että olet perehtynyt henkilökohtaisten tietosuojan ehtoihin ja että saat ne koko laajuudessa.

2. Hyväksyt nämä ehdot tarkistamalla suostumus Internet -lomakkeen kautta. Tarkistamalla suostumuksen vahvistat, että olet perehtynyt henkilötietosuojan ehtoihin ja että saat niitä kokonaisuudessaan.

3. Järjestelmänvalvojalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja. Henkilötietosuojaolosuhteiden uusi versio julkaistaan ​​sen verkkosivuilla ja lähettää samalla uuden version näistä ehdoista ja ehdot, jotka olet antanut järjestelmänvalvojalle.Nämä olosuhteet tulevat voimaan 01.10.2022.