Felhasználási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(A továbbiakban: "ÁSZF")

1751. és azt követő §-a szerint kiadott. törvény, a Ptk., 89/2012 

Cég: Henry Morgan a.s.

Székhely: Žitná 562/10, Nové Město, 120 00 Prága 2

ID: 19118279

Adószám: CZ19118279

Bejegyezve: Prágai Városi Bíróság, B szakasz, 27959. akta

(A továbbiakban „Henry” vagy „Eladó”)

 1. Definíciók
  1. Tel.: +420 734 229 899,
  2. kapcsolatfelvételi űrlap
  3. email:podpora@henrymorgan.cz
  4. Cím: Koněšín 140, 67502, Koněšín.
  1. Ha az alábbi kifejezések valamelyikét a szerződésben tovább használjuk, akkor azok jelentése az egyenlőségjel után szerepel, hacsak a szerződés máshol másként nem rendelkezik.
  2. ÁSZF = Általános Szerződési Feltételek
  3. Webes felület = elektronikus rendszer elérhető: www.HenryMorgan.cz
  4. Henry = Henry morgan a.s., a jelen ÁSZF fejlécében meghatározottak szerint
  5. Ön = Az a személy, aki a webes felületen keresztül adásvételi szerződést köt Henryvel, a vásárlóval.
  6. Áru = a megkötött adásvételi szerződés tárgya.
  7. Ár = a vásárolt termék ára.
  8. Szállítási ár = a szállításhoz hozzáadott ár.
  9. Fizetési ár = az az ár, amely hozzáadódik a kiválasztott fizetési módhoz.
  10. ÁFA = általános forgalmi adó. A törvényben meghatározott összegű ÁFA jelen cikk 1.7. pontja szerint az Ár részét képezi.
  11. Teljes ár = az árak összege a jelen cikk 1.7., 1.8., 1.9. bekezdése szerint.
  12. Megrendelés = Henry webes felületén keresztül készített adásvételi szerződési javaslat az ügyféltől.
  13. Számla - a törvénynek megfelelően kiállított adódokumentum.
  14. Különleges rendeltetésű áruk = olyan áruk, amelyekre az értékesítésre vonatkozó törvényi korlátozások vonatkoznak. Vagyis az értékesítés korlátozása bizonyos személyekre, a mennyiség korlátozása stb.
  15. OZ – Ptk. törvény 89/2012.Polgári törvénykönyv módosítása szerint.
  16. Henry elérhetőségei:

 1. Általános feltételek
  1. Jelen Általános Szerződési Feltételek célja a távközlési eszközzel kötött adásvételi szerződés jogi kereteinek megteremtése.
  2. A jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az Ön és Henry között létrejött adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés egymással ütköző rendelkezései elsőbbséget élveznek jelen ÁSZF-el szemben.
  3. A jelen ÁSZF-ben foglalt egyetértés jelölőnégyzetének kipipálásával, majd a „Megrendelés teljesítése” gomb megnyomásával Ön kifejezi egyetértését és hajlandóságát a jelen ÁSZF-ben foglaltakhoz.
  4. A megrendelés elkészítésekor köteles gondoskodni arról, hogy a megadott adatok helyesen és a valóságnak megfelelően legyenek kitöltve, ellenkező esetben az ebből eredő károkért Ön felel.
  5. A szerződés, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, elektronikus formában archiválva van a Henry'snél, de az Ön számára nem érhető el. Ön azonban mindig megkapja a jelen Feltételeket és a Megrendelés visszaigazolását a Megrendelés összefoglalójával együtt e-mailben, így Henry közreműködése nélkül is mindig hozzáférhet a Szerződéshez. Javasoljuk, hogy mindig mentse el a Megrendelés visszaigazolását és a Feltételeket.

 1. Megrendelés és adásvételi szerződés megkötése
  1. készpénz nélküli fizetési kártyával,
  2. készpénz nélküli átutalással az eladó számlájára fizetési átjárón keresztül,
  3. készpénzben vagy kártyával a fuvarozó utánvéttel.
  1. A Henry webes felületén keresztül történő vásárlással Ön adásvételi szerződést köt Henryvel.
  2. A szerződés megkötése kommunikációs eszközzel távolról, távoli úton, telephelyen kívül - webes felületen keresztül történik.
  3. A szerződés tartalmát a jelen Általános Szerződési Feltételek és azokon a területeken tartalmazza, amelyeket jelen Általános Szerződési Feltételek az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályoznak.
  4. A szerződés az áru átvételével jön létre.
  5. A Ptk. 2160. §-a szerint a dolog tulajdonjogai a dolog átvételével a vevőre szállnak át.
  6. A megrendelés elküldése előtt jogosult a megrendelésben megadott adatok ellenőrzésére és megváltoztatására. A megrendelést a „Megrendelés teljesítése” gomb megnyomásával nyújtja be Henrynek, egyúttal annak ellenőrzésével, hogy a „Megrendelés teljesítése” gombra kattintva Ön fizetésre kötelező Megrendelést hoz létre, melyben elfogadja jelen ÁSZF-et. A megrendelésben közölt információkat Henry helyesnek tartja. A megrendelés érvényességének feltétele, hogy a megrendelőlapon minden kötelező adatot kitöltsön, és a vásárló igazolja, hogy a jelen feltételeket megismerte.
  7. A megrendelés az elküldés pillanatában kötelező érvényű az Ön számára. Henry számára csak Henry nem automatizált megerősítése után kötelező. Az adásvételi szerződés megkötésére tett javaslatot elfogadjuk. A sorrend megváltoztatása csak közös megegyezéssel lehetséges.
  8. A webes felület katalógusában elhelyezett áruk minden bemutatása tájékoztató jellegű, és Henry nem köteles adásvételi szerződést kötni ezekre az árukra vonatkozóan.
  9. Abban az esetben, ha Henry nem tudja teljesíteni a megrendelésben felsorolt követelmények bármelyikét, módosított ajánlatot küld az Ön e-mail címére. A módosított ajánlat új rendelési javaslatnak minősül, és ebben az esetben a megrendelés visszaigazolásra kerül, és csak az ajánlat elfogadásának megerősítése után válik kötelező érvényűvé az Ön számára.
  10. Az árukra vonatkozó információkat, beleértve az egyes áruk árait és főbb jellemzőit is, az egyes áruk esetében a webes felület katalógusa tartalmazza. Az áruk árai tartalmazzák az általános forgalmi adót, az összes kapcsolódó díjat és az áru visszaküldésének költségét, ha az áru természeténél fogva nem küldhető vissza a szokásos postai úton. A termékárak mindaddig érvényesek, amíg azok a webes felületen megjelennek. Ez a rendelkezés nem zárja ki az adásvételi szerződés megkötését egyénileg elfogadott feltételek mellett.
  11. Az áru árát és az áru szállításával kapcsolatos költségeket az adásvételi szerződés szerint az alábbi módokon fizetheti ki:
  12. Henry nem kér előleget vagy más hasonló fizetést Öntől. A vételár kifizetése az áru kiszállítása előtt nem foglaló.
  13. Abban az esetben, ha nyilvánvaló technikai hiba történt Henry részéről az áru webes felület katalógusban történő megadásakor vagy a rendelési folyamat során, Henry nem köteles az árut ezen az egyértelműen hibás áron szállítani Önnek. Henry nem köteles az árut Önnek szállítani készlethiány, az áruk nem elérhetősége miatt, vagy ha az áru gyártója, importőre vagy szállítója leállította az áru gyártását vagy importját. Még akkor is, ha a jelen feltételeknek megfelelően automatikus visszaigazolást küldtek Önnek a megrendelés kézhezvételéről. Henry haladéktalanul értesíti Önt a hibáról vagy az áruk elérhetetlenségéről, és módosított ajánlatot küld Önnek. A jelen ÁSZF 3.9. pontjában foglaltakkal megegyező másik eljárással.

 1. Különleges rendeltetésű áruk vásárlása
  1. Henrynek életkorellenőrző rendszere van. Ha speciális rendeltetésű árut vásárol e bekezdés szerint, köteles a rendszert használni.
  2. Az adásvételi szerződés az áru átvételével jön létre, speciális rendeltetésű áru vásárlása esetén a futár az áru átadása előtt életkor igazolást kérhet. Az elektronikus életkor-ellenőrző rendszer és futárszolgálat így gondoskodik arról, hogy a vevő az eladás időpontjában ne legyen 18 év alatti.
  3. Alkoholtartalmú italok vásárlásakor, majd átvételekor Henry vagy más szállító személyi igazolvány bemutatását kérheti annak igazolására, hogy elmúlt 18 éves. Ha Ön megtagadja az ilyen okmány bemutatását, vagy 18 éven aluli, a futár megtagadja az áru átadását. Ily módon az adásvételi szerződés nem jön létre, az adásvétel nem történik meg, és a befizetett pénzeszközök 14 napon belül visszakerülnek Önhöz.
  1. A dohánytermékek, a dohányzást segítő szerek, a dohányzásra szánt gyógynövénytermékek, az elektronikus cigaretta és a dohánytartalom nélküli nikotintasak távközlési eszközzel történő értékesítésére a törvény az irányadó. 65/2017. sz.törvény az egészségnek a függőséget okozó szerek káros hatásaival szembeni védelmérőlmódosítása szerint.

 1. Szállítás
  1. Henry szerződéses partnerek segítségével szállítja ki az Árut. Az árak és a szállítási módok időtől és szállítási helytől függően változnak. A szállítási módokat és azok árait mindig a Megrendelés elküldése előtt közöljük.
  2. A szállítási mód kiválasztása az árurendelés során történik.
  3. A megrendelés visszaigazolását követően Henry az Ön által választott módon szállítja Önnek az Árut, és Önnek engedélyeznie kell ezt a szállítást – át kell vennie az árut. Az áruval együtt Henry más dokumentumokat is átad Önnek.
  4. Ha az adásvételi szerződés értelmében Henry köteles az árut az Ön által a megrendelésben megadott helyre szállítani, akkor Ön köteles az árut átvenni. Ha Ön részéről az áru többszöri vagy a megrendelésben meghatározotttól eltérő módon történő kiszállítása szükséges, köteles az áru ismételt kiszállításával járó költségeket megfizetni, ill. más szállítási móddal kapcsolatos költségek.
  5. A számlát a teljes ár kifizetése után elektronikus formában állítjuk ki, és az Ön e-mail címére küldjük. A számla fizikailag is csatolva lesz az Árukhoz, és elérhető a Felhasználói fiókban.
  6. Amíg az árut leszállítják és átadják Önnek, vagy addig a pillanatig, amíg Ön megtagadja az áru átvételét, Henry viseli az Áru sérülésének kockázatát.
  7. A rendelést visszaigazoló e-mailben feltüntetett várható szállítási idő változhat. Az itt megadott szállítási idő becsültnek minősül, és jogilag nem kötelező.

 1. Felhasználói fiók és bónuszrendszer
  1. A bónuszrendszer csak a létrehozott felhasználói fiókkal rendelkező felhasználók számára érhető el.
  2. A bónuszrendszer a megrendelés 10%-ának megfelelő pontokat ad Önnek.
  3. Minden további megrendeléssel pontok gyűlnek össze.
  4. Az összegyűjtött pontok saját belátása szerint kedvezményként használhatók fel a következő rendelésnél.
  5. A pontok nem válthatók másként, mint kedvezményként a következő rendelésnél. Különösen nem lehet pontokat pénzre váltani.
  6. Az összegyűjtött pontok a megszerzésétől számított 5 évig érvényesek. Ha eddig nem használják fel, csere nélkül lejárnak.
  1. Henry webes felülete lehetővé teszi, hogy felhasználói fiókot hozzon létre, és információkat tároljon Önről. Fiók létrehozásával Ön beleegyezik az információk tárolásába.
  2. Ügyfélszámlájáról árut rendelhet. Regisztráció nélkül is rendelhet árut.
  3. Ügyfélszámla regisztrációkor és árurendeléskor köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. Változás esetén köteles frissíteni a felhasználói fiókban feltüntetett adatokat. A vásárlói fiókban és az áruk megrendelésekor megadott adatokat Henry helyesnek tekinti.
  4. Az ügyfélfiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. Ön köteles bizalmasan kezelni az ügyfélfiókjához való hozzáféréshez szükséges információkat. Henry nem vállal felelősséget az ügyfélfiókkal harmadik felek általi visszaélésért.
  5. Henry törölheti felhasználói fiókját, különösen akkor, ha Ön már nem használja felhasználói fiókját, vagy ha megszegi az adásvételi szerződésben vagy a jelen feltételekben vállalt kötelezettségeit.
  6. Ön tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem biztos, hogy folyamatosan elérhető, különös tekintettel a Henry hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartására, ill. harmadik felek hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása.
  7. A felhasználói fiók része egy bónuszrendszer, amely jutalmazza az ismételt vásárlásokat. A bónuszrendszer Henry egyfajta jutalmazása, és a jelen ÁSZF-en kívül semmilyen más jogszabály nem vonatkozik rá. A pontrendszerből származó jutalmak jogilag nem érvényesíthetők, a kapott pontok Henry jóakaratát fejezik ki, és jogilag nem jogosultak rájuk.
 2. Panaszkezelési eljárás
  1. Az áru nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekben Önnel megállapodtunk, vagyis azokkal, amelyeket az áru leírásánál közöltünk;
  2. Az áruk nem alkalmasak az általunk az ajánlatban felsorolt célokra, Henry itt teljes mértékben elhárítja a felelősséget az olyan hibákért, amelyek a hasonló áruk más eladóknál jelentkeznének, így náluk ez szokásos;
  3. nem megfelelő mennyiségben és súlyban;
  4. nem felel meg a jogszabályok által rá rótt követelményeknek;
  1. - 24 hónap új áruk esetén.
  2. - Használt áru esetén 12 hónap (a használt áruk a webes felületen ekként megjelölt áruk.)
  3. – fogyasztási cikkeknél 24 hónap, de legfeljebb a csomagoláson feltüntetett lejárati idő.
  1. Kérje a hiba elhárítását, vagy kérje új termék szállítását;
  2. Ha megtagadjuk az Áru javítását vagy újakra cserélését, akkor ésszerű árengedményt kérünk. Ezt a kedvezményt megállapodás alapján vagy a Polgári Törvénykönyv 2171. § (2) bekezdése szerint határozzák meg;
  3. eláll a szerződéstől, ha lényeges szerződésszegés történik, és ha megtagadjuk az áru javítását, cseréjét vagy ésszerű árengedmény biztosítását;
  1. Megtagadni a hiba elhárítását, ha az a hiba eltávolítása után lehetetlen vagy a tétel értékéhez képest aránytalanul költséges.
  1. A hibát jelezni kell, jelenteni kell Henrynek az elérhetőségeken a jelen ÁSZF 1.17. pontja szerint.
  2. A fuvarozótól történő átvételkor ellenőrzi az átvett árut, annak hiánytalanságát, sértetlen csomagolását. Ha az Áru első látásra sérültnek tűnik, a reklamációt haladéktalanul a fuvarozónál kell benyújtani - Henry nem vállal felelősséget a nyilvánvalóan rossz szállításból eredő hibákért, és nem is lesz később felelős. Az áru átvételével a károkért való felelősség Önre száll át. Henry azonban továbbra is felelős az olyan hibákért, amelyeket nem a rossz szállítás okozta.
  3. Panasz benyújtásakor a jelen cikk 7.8. pontja szerinti megoldási módot kell választania. (javítás, csere, kedvezmény)
  4. Különösen nem engedheti meg, hogy az áruk:
   1. a használati utasítással vagy az áru tárolására vonatkozó általános követelményekkel ellentétes tárolással és felhasználással;
   2. oly módon módosítva, hogy a hiba ennek a módosításnak az eredményeként keletkezett;
   3. túlzottan túlterheli az árut a szokásos szabványokhoz képest, amelyeknek az árukat általában szánják;
   4. nem megfelelően szerelték be, nem megfelelően kezelték, vagy elmulasztották az Áruk megfelelő gondozását;
   5. szándékosan vagy nem szándékosan, az áru mechanikai sérülést szenvedett, vagy olyan egyéb módon kezelték, amely az Ön hibájából az áru meghibásodását okozhatja.
  1. A megrendelés elküldésével egyben elfogadja a jelen Panaszkezelési szabályzatot.
  2. Henry felelős azért, hogy az áru átvételekor hibamentes legyen. Ön különösen felelős azért, hogy a termék átvételekor a termék hibamentes és a webes felületen található ajánlatnak megfelelő állapotban legyen.
  3. A hibás teljesítmény különösen a következőket jelenti:
  4. Ha a hiba a kézhezvételtől számított egy éven belül nyilvánvalóvá válik, az árut hibásnak kell tekinteni, amikor a vevő átvette, kivéve, ha Henry az ellenkezőjét bizonyítja.
  5. A hibás teljesítésből eredő jogok érvényesítésének határideje az áru átvételének napján kezdődik.
  6. A hibás teljesítésből eredő jogok gyakorlásának határideje:
  7. A termékhibákért való felelősségi jogok, amelyekre a minőségi garancia vonatkozik, elévülnek, ha azokat a megadott határidőn belül nem gyakorolják.
  8. a hibás teljesítés jogaként a következő lehetőségek közül választhat:
  9. Henry viszont az Ön igényeivel ellentétben:
  10. Ha élni kíván a hibás teljesítésből eredő jogaival, a következő lépéseket kell követnie:

Ellenkező esetben a hibás teljesítés miatti jogai lejárnak, és Henryvel nem gyakorolhatók.

 1. Henry azonnal, összetett ügyekben három munkanapon belül dönt a keresetről. Ebbe az időtartamba nem tartozik bele a hiba szakértői megítéléséhez szükséges, a termék vagy szolgáltatás típusának megfelelő idő.
 2. Ha fogyóeszközöket vásárol (pl. virágok, levelek, patronok stb.), vagy ha ez az anyag az áru részét képezi, akkor a minőségi garancia helyett az élettartamot veszik figyelembe. Az élettartam megadható időben, az áru idejében vagy a felhasználások számában, vagy más módon megadható. Ezen élettartamok közül egynél több is megadható az árukhoz, feltéve, hogy mindig az előbbi élettartamot használják.
 3. A garancia nem vonatkozik a termék normál használatából eredő kopásra, és nem téveszthető össze a termék élettartamával.
 4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott egyéb jogokra és kötelezettségekre a 2165. és azt követő §-ok az irányadók. OZ. törvény és a 634/1992.Fogyasztóvédelmi törvény, a módosított formában.
 5. A fogyasztói panaszokat a podpora@henrymorgan.cz elektronikus címen kezeljük. A panasz kezelésével kapcsolatos információkat az Ön e-mail címére küldjük, vagyis arra a címre, ahonnan a panasz érkezett.
 6. A Szerződésből eredő fogyasztói viták peren kívüli rendezése a Cseh Kereskedelmi Felügyelet feladata, amelynek székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, azonosítószám: 000 20 869, internetcím:http://www.coi.cz. Az internetes címen található online vitarendezési platformhttp://ec.europa.eu/consumers/odr elektronikus úton megkötött adásvételi szerződésből az eladó és a fogyasztó vevő között felmerülő viták rendezésére használható fel.
 7. Európai Fogyasztói Központ, Csehország, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, internetcím:http://www.evropskyspotrebitel.cz az Európai Parlament és Tanács 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete szerinti kapcsolattartó pont az online fogyasztói vitarendezésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról ( fogyasztói jogviták online rendezésére vonatkozó rendelet).
 8. Abban az esetben, ha jelen reklamációs szabályzat jogszabályba ütközik, a törvényi rendelkezéseket kell alkalmazni.

 1. Fogyasztó
  1. A szerződéstől elállási joga a Ptk. 1829. §. A szerződéstől való elállás a szerződés megkötésétől, azaz az Áru átvételétől számított 14 napon belül lehetséges.
  2. Az időszak a szerződés megkötésével, azaz az áru átvételével kezdődik. A határidő akkor marad fenn, ha ezalatt legalább elküldi a szerződéstől való elállást.
  3. Ön elállhat a szerződéstől bármely, Henrynek tett egyértelmű nyilatkozattal. Ideális esetben azonban a reklamációs űrlapot használja.
  4. Abban az esetben, ha Ön eláll a szerződéstől, Henry indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított tizennégy napon belül visszaküldi Önnek az összes pénzt, beleértve a szállítási költségeket is, amelyet Öntől a szerződés alapján kapott. ahogyan tőled kapta őket. Azonban nem azelőtt, hogy visszakapják a szóban forgó Árukat, vagy Ön egyértelműen igazolja, hogy elküldték.
  5. Ha a Henry által kínált legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot választ, az áruk szállítási költségét a felkínált áru legolcsóbb szállítási módjának megfelelő összegben visszatérítjük.
  6. Henry nem viseli az áru visszaküldésének költségeit, ha Ön eláll a szerződéstől.
  7. Nem állhat el azonban a szerződéstől többek között, ha szerződésről van szó:
   1. a szolgáltatásnyújtásról, ha azt az ő előzetes, kifejezett hozzájárulásával teljesítették a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt, és az eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vevőt, hogy ebben az esetben nem áll fenn az elállási joga. a szerződés,
   2. olyan áruk vagy szolgáltatások szállításáról, amelyek ára az eladó akaratától függetlenül a pénzügyi piac ingadozásaitól függ, és amelyek az elállási időszak alatt előfordulhatnak,
   3. olyan szeszes italok szállításáról, amelyek csak harminc nap elteltével szállíthatók, és amelyek ára az eladó akaratától függetlenül a pénzpiac ingadozásaitól függ,
   4. a vevő kívánsága szerint vagy személye számára módosított áruk szállításáról,
   5. romlandó áruk szállítása, valamint olyan áruk szállítása, amelyek a kiszállítást követően helyrehozhatatlanul összekeveredtek más árukkal,
   6. olyan zárt csomagolású áru szállítása, amelyet a vevő a csomagolásból kivett, és higiéniai okokból visszaküldeni nem lehetséges,
   7. hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program átadása, ha az sérti az eredeti csomagolást,
   8. újságok, folyóiratok vagy folyóiratok kézbesítése,
   9. digitális tartalom kézbesítése, ha azt nem fizikai adathordozón szállították, és a vevő előzetes, kifejezett beleegyezésével az elállási határidő lejárta előtt kézbesítették, és az eladó a szerződés megkötése előtt tájékoztatta a vevőt, hogy ebben az esetben nem jogában áll elállni a szerződéstől,
  1. Fogyasztóként Önt többek között a következő jogok illetik meg:

valamint a Ptk. 1837. §-ában meghatározott egyéb esetekben sem áll fenn a szerződéstől való elállás joga.

 1. Henry nem nyújt vevőszolgálatot. Szükség esetén vevőszolgálatot kell biztosítania az adott gyártó lehetőségei szerint. Ezeket a gyártói adatokat az áruval együtt kézbesítjük Önnek. Ez nem vonatkozik a jelen ÁSZF 7. pontja szerinti eljárásra és olyan Árukra, amelyek jellegüknél fogva nem igényelnek szolgáltatást.
 1. Tekintettel arra, hogy Ön, mint fogyasztó távolról köt adásvételi szerződést, tájékoztatjuk, hogy a Polgári Törvénykönyv 1820. §-ának megfelelően Henry az alábbi információkat adja meg és hol találja meg:
  1. az áruk vagy szolgáltatások főbb jellemzőire vonatkozó adatok az alkalmazott távközlési eszköznek és az áruk vagy szolgáltatások jellegének megfelelő mértékben,
 • Ezeket az információkat a webes felületünkön kínált egyes tételek leírásában találja meg.
 1. székhely címe, telefonszáma és e-mail kézbesítési címe, esetleg egyéb online kommunikációs eszközre vonatkozó adatok, amelyeket a vállalkozó a gyors és hatékony kommunikáció érdekében is biztosít, és amely lehetővé teszi, hogy a fogyasztó elmentse a vállalkozóval folytatott írásbeli kommunikációt szöveges formában forma, beleértve a végrehajtás dátumát és időpontját;
 • ez az információ jelen ÁSZF 1.16. pontjában található
 1. a telephely címét, ha az eltér a székhely címétől, és ha a vállalkozó más vállalkozó nevében jár el, akkor azt a címet is, amelyre a fogyasztó panaszt tehet,
 • ez a cím: Koněšín 140, 67502, Koněšín.
 1. a 1811. § (2) bekezdése szerinti teljes ár és szállítási költség c) és e);
 • ezeket az információkat a webes felületen, a Megrendelés elküldése előtti összesítésben találja. Henry céljaira "Teljes ár"-ként van megjelölve
 1. a fizetés módja, a kézbesítés vagy teljesítés módja és ideje, és adott esetben a panaszkezelés szabályai,
 • Ezeket az információkat a Megrendelés minden összefoglalójában megtalálja, annak elküldése előtt vagy után. A panaszkezelés szabályait különösen jelen ÁSZF 7. és 8. pontja tartalmazza
 1. a szerződéstől való elállási jog gyakorlásának feltételeit, időtartamát és eljárását, valamint a szerződéstől való elállási formanyomtatvány mintáját, amennyiben e joggal élni lehet;
 • ezek a nyomtatványok megtalálhatók a jelen ÁSZF 7. és 8. pontjában, a jelen ÁSZF mellékletében található űrlapon és mindent a megrendelés visszaigazoló e-mailben is.
 1. nyilatkozat arról, hogy a szerződéstől való elállás esetén a fogyasztó viseli az áru visszaküldésével kapcsolatos költségeket,
 • ezek az adatok jelen ÁSZF 8. pontjában, különösen a 8.1.6. pontban, valamint a Megrendelését visszaigazoló e-mailben találhatók.
 1. tájékoztatás arról, hogy a szerződéstől való elálláskor a teljesítés megkezdésére irányuló kérelem benyújtását követően már a 1824a. § (3) bekezdése vagy a 1828. § (5) bekezdése szerinti elállási időszak alatt a fogyasztó köteles a vállalkozó részére a 1834. § szerinti fizetést megfizetni,

- ezek az adatok jelen ÁSZF 8. pontjában és a Megrendelését visszaigazoló e-mailben találhatók.

 1. tájékoztatás arról, hogy a fogyasztónak nincs joga elállni a szerződéstől, ha ez a helyzet, vagy tájékoztatás arról, hogy a szerződéstől való elállási joga milyen feltételek mellett jár le,
 • ez az információ annak az e-mailnek a részét képezi, amellyel Henry megerősíti az Ön megrendelését, valamint jelen ÁSZF 8. cikkében, különösen a 8.1.7. pontjában, a megrendelt áru típusától és módjától függően.
 1. tájékoztatást a hibás teljesítésből eredő jogok fennállásáról, esetleg a minőségi garanciáról, a vevőszolgálatról és azok feltételeiről,
 • ezen adatok jelen ÁSZF 7. pontjának részét képezik.
 1. tájékoztatás a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésének létezéséről, módjáról és feltételeiről, ideértve azt is, hogy lehet-e panaszt benyújtani felügyeleti vagy állami felügyeleti hatóságnál.
 • Ezen adatok jelen ÁSZF 7. pontjának részét képezik
 1. A megrendelés elküldésével Ön megerősíti, hogy a Polgári Törvénykönyv 1820. §-a szerint minden szükséges információról megfelelő tájékoztatást kapott.
 1. Személyes adatok védelme
  1. Henry a személyes adatok kezelője.
  2. Henry csak olyan személyes adatokat kezel, amelyekhez jogos, jogos érdeke fűződik.
  3. Henry az Ön személyes adatait kizárólag az Ön Megrendeléseinek feldolgozása, a megrendelt Árukra vonatkozó adásvételi szerződések létrehozása és a Henry jogrendszerből származó egyéb jogos érdekei céljából dolgozza fel.
  4. Henry csak azokat a személyes adatokat kezeli, amelyek a cél eléréséhez szükségesek.
  5. Henry nem ad ki személyes adatokat harmadik feleknek marketing és egyéb olyan célokra, amelyekhez az Ön hozzájárulása szükséges.
  6. Henrynek jogos érdeke fűződik a kereskedelmi kommunikáció terjesztéséhez ügyfelei számára. Lehetősége van azonban a jövőben leiratkozni minden ilyen kommunikációról.
  7. Üzleti kommunikáció fogadására a webes felületen történő Megrendelés megkötése nélkül is feliratkozhat. És ezt úgy, hogy a webes felületen a megfelelő mezőbe írja be az e-mail címét. Az előfizetésre való feliratkozással Henry beleegyezését adja e-mailje feldolgozásához és tárolásához. Ezt a hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja (minden ilyen módon kézbesített e-mailben link segítségével, vagy Henrynek nyilatkozva a jelen ÁSZF 1.16. pontjában felsorolt elérhetőségeken.)
  8. Ha Henrynek szüksége van az Ön hozzájárulására az Ön személyes adatainak feldolgozásához, arról megfelelő módon tájékoztatjuk Önt, beleértve a hozzájárulás megtagadásának, visszavonásának stb. lehetőségét is.
  9. Személyes adatait Henry jogos érdek esetén 10 évig, az Ön hozzájárulásán alapuló adatszolgáltatás esetén pedig 5 évig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.
  10. Önnek jogában áll bármikor visszavonni a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását, jogosult személyes adatai helyesbítésére vagy kiegészítésére, joga van kérni azok kezelésének korlátozását, kifogást vagy panaszt emelni az Ön adatainak kezelése ellen. a személyes adatokhoz való hozzáférés joga, a személyes adatok továbbításának kéréséhez való jog, a személyes adatok biztonságának megsértéséről való tájékoztatáshoz való jog, valamint bizonyos feltételek mellett bizonyos személyes adatok törlésének joga, Önnel kapcsolatban feldolgozzuk (az ún. „elfeledtetéshez való jog”).
  11. Önnek joga van panaszt benyújtani az illetékes hatósághoz, ha úgy véli, hogy személyes adatait jogellenesen kezeljük. Ilyen hatóság a csehSzemélyes Adatvédelmi Hivatal.

 1. Záró rendelkezések
  1. Ha Henry és az Ön jogviszonya nemzetközi elemet tartalmaz (azaz például árut küldünk a Cseh Köztársaság területén kívülre), a kapcsolatra mindig a Cseh Köztársaság joga az irányadó. Ha azonban Ön fogyasztó, ez a megállapodás nem érinti a törvényi előírásokból eredő jogait.
  2. Amennyiben a jelen ÁSZF, vagy az ÁSZF valamely rendelkezése alapján vállalt kötelezettség érvénytelenné, nyilvánvalóvá vagy végrehajthatatlanná válik, az nem érinti a jelen ÁSZF, illetve a jelen ÁSZF szerinti egyéb kötelezettségek érvényességét és érvényesíthetőségét. A felek kötelesek az ilyen rendelkezéseket az Általános Szerződési Feltételek olyan új, érvényes és végrehajtható részével helyettesíteni, amelynek tárgya leginkább megfelel az eredeti kötelezettség tárgyának, vagy jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek.
  3. Vevő, vevő, fogyasztó - Ön köteles Henryvel a jelen ÁSZF 1.16. pontjában felsorolt címeken kommunikálni. Csak ezek a címek a Henry részére történő kézbesítés címei jelen ÁSZF értelmében.
  4. Henry fenntartja a jogot az OZ 1752. §-a értelmében ezen ÁSZF megváltoztatására. Az új megfogalmazás a webes felületen kerül közzétételre. Az Általános Szerződési Feltételek változása nem érinti a korábbi Általános Szerződési Feltételek szerint kötött szerződéseket.
  5. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. június 1-től lépnek hatályba és lépnek hatályba.
  6. Megrendelésének elküldésével Ön elfogadja jelen ÁSZF-et.

Prágában 2023.06.01

Űrlap reklamációhoz vagy a szerződéstől való elálláshoz

Henry Morgan a.s., Žitná 562/10, Nové Město, 120 00 Prága 2, azonosító: 19118279

Vevő:

Név:………………………………..

Cím:……………………………….

Email:…………………………………

Telefon:……………………………….

Áruk:

Rendelésszám:…………………………….

Elfogadás dátuma: ………………………………

Áruk: ……………………………………………

🔲 Árupanasz

A leszállított áru a következő hibákkal rendelkezett:

.................................................. .................................................. .................................................. ............
.................................................. .................................................. .................................................. ............

Emiatt kérem:

 1. áruk javítása
 2. áruk cseréje újakra
 3. méltányos kedvezmény, melyet ................................,- összegben ajánlok

🔲 Szerződéstől való elállás lényeges szerződésszegés miatt

A szerződést lényegesen megszegték, mert:

.................................................. .................................................. .................................................. ............
................................................... ................................................... ................................................... ............
, ezért elállok a szerződéstől.

🔲 Szerződéstől való elállás 14 napon belül a Ptk 1829.§.

A szerződést lényegesen megszegték, mert:

.................................................. .................................................. .................................................. ............
................................................... ................................................... ................................................... ............
, ezért elállok a szerződéstől.

Időpont: ………………………………

Aláírás: ...................................

(postai kézbesítés esetén az elektronikus kommunikációhoz aláírás nem szükséges.)