Noteikumi un nosacījumi

VISPĀRĒJIE DARBA NOSACĪJUMI e-veikalam

Šie Henrija Morgana A.S. vispārējie noteikumi un nosacījumi ("nosacījumi")) ID 19118279 with its registered office at Žitná 562/10, 120 00 Prague 2, e-mail vojtěch.konecny1@gmail.com ("seller") regulate in accordance with Section 1751 para. 89/ 2012. gada kol., Civilkodekss, ar grozījumiem ("Civilkodekss") savstarpējās tiesības un jums kā pircēju saistības, un ASV kā pārdevēji, kas rodas saistībā vai, pamatojoties uz līgumu ("līgums"), kas noslēgts caur e -shop uz vietne https://www.henrymorgan.cz/.

Šo Noteikumu nosacījumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Līgums un noteikumi un nosacījumi ir sastādīti čehu valodā. Mēs varam vienpusēji mainīt vai papildināt Noteikumu un nosacījumu redakciju. Šis noteikums neietekmē tiesības un pienākumus, kas radušies Noteikumu iepriekšējās redakcijas spēkā esamības laikā.

Kā jūs droši vien zināt, mēs galvenokārt sazināmies attālināti. Līdz ar to arī mūsu Līgumam tiek izmantoti attālinātās saziņas līdzekļi, kas ļauj panākt vienošanos bez vienlaicīgas Mūsu un Jūsu fiziskas klātbūtnes, un Līgums tādējādi tiek noslēgts attālināti E-veikala vidē, caur mājas lapas saskarni ( "E-veikala tīmekļa saskarne").

Ja kāda no Noteikumiem un nosacījumiem ir pretrunā ar to, par ko mēs kopīgi vienojāmies, veicot pirkumu mūsu e-veikalā, šī konkrētā vienošanās ir noteicošā pār Noteikumiem.

 1. DAŽAS DEFINĪCIJAS
  1. Cena ir finanšu summa, ko maksāsiet par Precēm;
  2. Piegādes cena ir finanšu summa, ko maksāsiet par Preču piegādi, ieskaitot cenu par tās iepakojumu;
  3. Kopējā cena ir Cenas un Piegādes cenas summa;
  4. PVN ir pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem; 
  5. Rēķins ir nodokļu dokuments, kas izsniegts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu par kopējo cenu;
  6. Pasūtījums ir jūsu neatsaucams priekšlikums noslēgt ar Mums Preču pirkuma līgumu;
  7. Lietotāja konts ir uz Jūsu sniegto datu pamata izveidots konts, kas ļauj glabāt ievadītos datus un glabāt pasūtīto Preču un noslēgto Līgumu vēsturi;
  8. Jūs esat persona, kas iepērkas Mūsu E-veikalā, ko likumā dēvē par pircēju;
  9. Preces ir viss, ko var iegādāties E-veikalā. 
 2. Vispārīgi noteikumi un instrukcijas 
  1. Preču iegāde iespējama tikai caur E-veikala interneta saskarni.
  2. Iegādājoties Preces, Jūsu pienākums ir sniegt mums visu informāciju pareizi un patiesi. Tādēļ mēs uzskatīsim informāciju, ko Jūs mums sniedzāt, pasūtot Preces, par pareizu un patiesu. 
 3. Produkts saskaņā ar likuma §5 Nr. 167/1998. Paredzēts rūpnieciskiem, tehniskiem un dārzkopības mērķiem. Nav paredzēts tiešam patēriņam vai smēķēšanai. Produkts ir pakļauts dabiskam svara zudumam. Netiek pārdots personām, kas jaunākas par 18 gadiem. Sargāt no bērniem.
 4. LĪGUMA SLĒGŠANA
  1. Līgumu ar Mums iespējams noslēgt tikai čehu valodā.
  2. Līgums tiek slēgts attālināti, izmantojot E-veikalu, savukārt attālinātās saziņas līdzekļu izmantošanas izmaksas sedz Jūs. Tomēr šīs izmaksas nekādā veidā neatšķiras no pamatlikmes, ko jūs maksājat par šo resursu izmantošanu (tas ir, jo īpaši par piekļuvi internetam), tāpēc jums nav jārēķinās ar papildu izmaksām, ko mēs iekasēsim, pārsniedzot kopējo cenu. . Nosūtot Pasūtījumu, Jūs piekrītat, ka mēs izmantojam attālinātās saziņas līdzekļus. 
  3. Lai mēs noslēgtu Līgumu, Jums E-veikalā ir jāizveido Pasūtījuma projekts. Šajā priekšlikumā jāiekļauj šāda informācija:
   1. Informācija par iegādātajām Precēm (E-veikalā Jūs ar pogu "Pievienot grozam" norādāt Preces, kuras Jūs interesējat iegādāties);
   2. Informācija par Cenu, Piegādes cenu, Kopējās cenas apmaksas veidu un nepieciešamo Preču piegādes veidu; šī informācija tiks ievadīta Pasūtījuma projekta izveides ietvaros E-veikala lietotāja vidē, savukārt informācija par Cenu, Piegādes cenu un Kopējo cenu tiks ievadīta automātiski, pamatojoties uz Jūsu izvēlētajām Precēm un to piegādes veids;
   3. Jūsu identifikācijas un kontaktinformācija, kas tika izmantota, lai mēs varētu piegādāt Preces, jo īpaši vārds, uzvārds, piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
   4. Gadījumā, ja ir noslēgts Līgums, uz kura pamata mēs piegādāsim Jums Preces regulāri un atkārtoti, arī informācija par to, cik ilgi mēs Jums piegādāsim Preces.
  4. Rīkojuma projekta tapšanas laikā viņš var mainīt un pārbaudīt datus līdz tā tapšanas brīdim. Pēc pārbaudes veikšanas, nospiežot pogu "Pasūtījuma iesiešana apmaksai", Jūs izveidosiet Pasūtījumu. Tomēr, pirms nospiežat pogu, jums joprojām ir jāapstiprina, ka esat iepazinies ar šiem Noteikumiem un piekrītat tiem, pretējā gadījumā Pasūtījumu nebūs iespējams izveidot. Izvēles rūtiņa tiek izmantota apstiprināšanai un piekrišanai. Pēc pogas "Pasūtījuma saistošs apmaksai" nospiešanas visa aizpildītā informācija tiks nosūtīta tieši Mums.
  5. Mēs apstiprināsim Jūsu Pasūtījumu pēc iespējas ātrāk pēc tā piegādes Mums ar ziņu, kas nosūtīta uz Jūsu Pasūtījumā ievadīto e-pasta adresi. Apstiprinājumā tiks iekļauts Pasūtījuma un šo noteikumu kopsavilkums. Apstiprinot Pasūtījumu no mūsu puses, tiek noslēgts Līgums starp Mums un Jums. Noteikumi un nosacījumi redakcijā, kas ir spēkā Pasūtījuma datumā, ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
  6. Var būt arī gadījumi, kad nevarēsim apstiprināt Jūsu Pasūtījumu. Īpaši tās ir situācijas, kad Preces nav pieejamas vai gadījumi, kad pasūtāt lielāku Preču skaitu, nekā ir atļauts no mūsu puses. Tomēr mēs vienmēr sniegsim Jums informāciju par maksimālo Preču skaitu iepriekš E-veikala ietvaros, tāpēc tam nevajadzētu Jūs pārsteigt. Gadījumā, ja būs kāds iemesls, kāpēc Pasūtījumu nevaram apstiprināt, mēs ar Jums sazināsimies un nosūtīsim Jums piedāvājumu slēgt Līgumu tādā veidā, kas ir grozīts, salīdzinot ar Pasūtījumu. Šādā gadījumā līgums tiek noslēgts, kad Jūs apstiprināt Mūsu piedāvājumu. 
  7. Gadījumā, ja E-veikalā vai Pasūtījuma projektā ir norādīta acīmredzami nepareiza Cena, mums nav pienākuma piegādāt Jums Preces par šo cenu pat tad, ja esat saņēmis Pasūtījuma apstiprinājumu un līdz ar to Līgums ir noslēgts. secināja. Šādā situācijā mēs nekavējoties sazināsimies ar Jums un nosūtīsim Jums piedāvājumu slēgt jaunu Līgumu tādā veidā, kas ir grozīts, salīdzinot ar Pasūtījumu. Šādā gadījumā jaunais Līgums tiek noslēgts brīdī, kad Jūs apstiprināt Mūsu piedāvājumu. Ja neapstiprināt mūsu piedāvājumu pat 3 dienu laikā pēc tā nosūtīšanas, mums ir tiesības atkāpties no noslēgtā Līguma. Par acīmredzamu kļūdu Cenā tiek uzskatīta, piemēram, situācija, kad Cena neatbilst ierastajai cenai pie citiem pārdevējiem vai trūkst vai trūkst kāda skaitļa.
  8. Līguma noslēgšanas gadījumā Jums ir pienākums samaksāt Kopējo cenu.
  9. Ja esat izveidojis lietotāja kontu, varat veikt pasūtījumu, izmantojot to. Tomēr arī šādā gadījumā jums ir pienākums pārbaudīt iepriekš aizpildīto datu pareizību, patiesumu un pilnīgumu. Taču Pasūtījuma izveidošanas metode ir tāda pati kā pircējam bez Lietotāja konta, taču priekšrocība ir tāda, ka nav nepieciešams atkārtoti aizpildīt savus identifikācijas datus.
  10. Atsevišķos gadījumos ļaujam izmantot atlaidi Preču iegādei. Lai nodrošinātu atlaidi, pasūtījuma projekta ietvaros iepriekš norādītajā laukā ir jāaizpilda informācija par šo atlaidi. Ja to izdarīsiet, Preces jums tiks piegādātas ar atlaidi.
 5. Lietotāja konts
  1. Pamatojoties uz Jūsu reģistrāciju E-veikalā, Jūs varat piekļūt savam Lietotāja kontam. 
  2. Reģistrējot Lietotāja kontu, Jūsu pienākums ir pareizi un patiesi ievadīt visus datus un izmaiņu gadījumā tos atjaunināt. 
  3. Piekļuve Lietotāja kontam tiek nodrošināta ar lietotājvārdu un paroli. Jūsu pienākums ir saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz šiem piekļuves kodiem un nevienam nesniegt šos datus. Gadījumā, ja tie tiek izmantoti nepareizi, mēs neuzņemamies nekādu atbildību. 
  4. Lietotāja konts ir personisks, tāpēc jūs neesat pilnvarots ļaut trešajām personām to izmantot.
  5. Mēs varam atcelt jūsu Lietotāja kontu, jo īpaši, ja jūs to neizmantojat ilgāk par gadu vai ja pārkāpjat savas Līgumā noteiktās saistības.
  6. Lietotāja konts var nebūt pieejams nepārtraukti, jo īpaši attiecībā uz nepieciešamo aparatūras un programmatūras apkopi.
 6. CENAS UN MAKSĀJUMU NOTEIKUMI, ĪPAŠUMA REZERVĒŠANA
  1. Cena vienmēr ir norādīta E-veikalā, Pasūtījuma projektā un, protams, Līgumā. Preču E-veikalā norādītās cenas un Pasūtījuma projektā norādītās cenas neatbilstības gadījumā tiek piemērota Pasūtījuma projektā norādītā Cena, kas vienmēr būs identiska Līgumā norādītajai cenai. Pasūtījuma projekta ietvaros ir norādīta arī piegādes cena vai nosacījumi, saskaņā ar kuriem piegāde ir bezmaksas. 
  2. Kopējā cena ir norādīta ar PVN, ieskaitot visas likumā noteiktās maksas. 
  3. Pēc Līguma noslēgšanas un pirms Preču nodošanas pieprasīsim Jums samaksāt Kopējo cenu. Kopējo cenu varat samaksāt šādos veidos:
   1. Bankas pārskaitījums. Mēs nosūtīsim jums maksājuma informāciju kā daļu no Pasūtījuma apstiprinājuma. Maksājot ar pārskaitījumu, kopējā cena ir jāsamaksā 30 dienu laikā

 

 1. Ar pēcmaksu. Šādā gadījumā maksājums tiks veikts Preču piegādes brīdī, nevis Preču piegādei. Maksājot ar skaidru naudu pēc piegādes, Kopējā cena ir jāmaksā Preces saņemšanas brīdī.
 2. Gatavs personīgai savākšanai. Jūs varat norēķināties par Precēm skaidrā naudā, ja tās tiek pieņemtas mūsu telpās. Maksājot skaidrā naudā, personīgi saņemot, Kopējā cena ir jāmaksā Preces saņemšanas brīdī.
 1. Rēķins tiks izrakstīts elektroniskā formā pēc Kopējās cenas apmaksas un tiks nosūtīts uz Jūsu e-pasta adresi. Rēķins tiks arī fiziski pievienots Precēm un pieejams Lietotāja kontā.
 2. Īpašumtiesības uz Precēm tiek nodotas jums tikai pēc tam, kad esat samaksājis Kopējo cenu un saņēmis Preču piegādi. Maksājot ar pārskaitījumu, Kopējā cena tiek samaksāta, ieskaitot Mūsu kontā, citos gadījumos tā tiek samaksāta maksājuma brīdī.
 1. PREČU PIEGĀDE, LIETU BOJĀJUMU RISKA NODOT
  1. Preces Jums tiks piegādātas pēc Jūsu izvēlētās metodes, un Jūs varat izvēlēties kādu no sekojošām iespējām:
   1. Personīga saņemšana Zasilkovnas piegādes punktos, 
   2. Piegāde caur transporta kompānijām PPL CZ, Zásilkovna;
  2. Preces var piegādāt tikai Čehijas Republikas robežās.
  3. Preču piegādes laiks vienmēr ir atkarīgs no to pieejamības un no izvēlētā piegādes un apmaksas veida. Paredzamais Preču piegādes laiks tiks paziņots Pasūtījuma apstiprinājumā. E-veikalā norādītais laiks ir tikai orientējošs un var atšķirties no faktiskā piegādes laika. Personīgas saņemšanas gadījumā iestādē vienmēr informēsim par Preču izņemšanas iespēju pa e-pastu. 
  4. Pēc Preču pārņemšanas no pārvadātāja Jūsu pienākums ir pārbaudīt Preces iepakojuma veselumu un defektu gadījumā nekavējoties par to informēt pārvadātāju un Mums. Gadījumā, ja iepakojumā ir defekts, kas liecina par neatļautu apiešanos un iekļūšanu sūtījumā, Jūsu pienākums nav pieņemt Preci no pārvadātāja. 
  5. Gadījumā, ja Jūs pārkāpjat savu pienākumu pārņemt Preces, izņemot gadījumus saskaņā ar Noteikumu un nosacījumu 6.4. punktu, tas neizraisa mūsu pienākuma piegādāt preces jums pārkāpumu. Tajā pašā laikā tas, ka Jūs nepieņemat Preces, nav atkāpšanās no līguma starp Mums un Jums. Tomēr šādā gadījumā mums ir tiesības atkāpties no Līguma jūsu būtiskā Līguma pārkāpuma dēļ. Ja mēs nolemjam izmantot šīs tiesības, atteikums stājas spēkā dienā, kad mēs jums piegādājam šo atteikumu. Atteikšanās no Līguma neietekmē tiesības uz transporta cenas atlīdzināšanu vai tiesības uz zaudējumu atlīdzību, ja tas radies.
  6. Ja no Jūsu puses saistītu iemeslu dēļ Preces tiek piegādātas atkārtoti vai citā veidā, nekā noteikts Līgumā, Jūsu pienākums ir atlīdzināt Mums ar šo atkārtoto piegādi saistītās izmaksas. Maksājuma rekvizītus šo izmaksu apmaksai nosūtīsim uz Jūsu Līgumā norādīto e-pasta adresi, un tie ir jāapmaksā 14 dienu laikā pēc e-pasta piegādes.
  7. Preču bīstamie bojājumi pāriet uz Jums brīdī, kad Jūs tās pārņemat. Gadījumā, ja Jūs nepārņemat Preces, izņemot Noteikumu 6.4. punktā minētos gadījumus, Preču bojājumu risks pāriet uz Jums brīdī, kad Jums bija iespēja tās pārņemt. , taču jūsu iemeslu dēļ jūs tos nepārņēmāt. Preču bojājumu riska nodošana nozīmē, ka no šī brīža jūs uzņematies visas sekas, kas saistītas ar Preču nozaudēšanu, iznīcināšanu, bojājumiem vai jebkādu preču pasliktināšanos.
  8. Gadījumā, ja Preces E-veikalā nebija norādītas kā noliktavā un tika norādīts aptuvens pieejamības laiks, mēs vienmēr informēsim jūs par:
   1. Ārkārtas Preču ražošanas pārtraukums, līdz ar to mēs vienmēr informēsim Jūs par jauno paredzamo pieejamības laiku vai informāciju, ka Preces nebūs iespējams piegādāt;
   2. Preču piegādes kavēšanās no Mūsu piegādātāja, savukārt mēs vienmēr informēsim jūs par jauno paredzamo piegādes laiku.
  9. Gadījumā, ja mēs jebkādu iemeslu dēļ nevaram Jums piegādāt Preces pat 30 dienu laikā no Pasūtījuma apstiprinājumā norādītā Preču piegādes termiņa beigām, mums un Jums ir tiesības atkāpties no Līguma.
 2. TIESĪBAS NO DARBĪBAS DROŠĪBAS
  1. Garantējam, ka Preces bojājuma riska nodošanas brīdī saskaņā ar Noteikumu 6.7.punktu Precei nav defektu, it īpaši, ja:
   1. tai ir tās īpašības, par kurām mēs esam vienojušies ar Jums, un, ja tie nav skaidri saskaņoti, tad tie, kurus esam norādījuši Preces aprakstā, vai tādi, kas ir sagaidāmi attiecībā uz Preču raksturu;
   2. ir piemērots mūsu norādītajiem mērķiem vai mērķiem, kas ir ierasti šāda veida Precēm;
   3. atbilst saskaņotā parauga kvalitātei vai dizainam, ja kvalitāte vai dizains tika noteikts pēc parauga;
   4. ir atbilstošā daudzumā un svarā;
   5. atbilst viņam normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
   6. nav apgrūtinātas ar trešo personu tiesībām.
  2. Tiesības un pienākumus attiecībā uz tiesībām no nepilnīgas izpildes regulē attiecīgie vispārsaistošie tiesību akti (jo īpaši Civilkodeksa 1914.–1925., 2099.–2117. § un 2161.–2174. panta noteikumi un Likums Nr. 634/1992 Coll. , par patērētāju aizsardzību, ar grozījumiem vēlākajos noteikumos).
  3. Gadījumā, ja Precē ir defekts, t.i., jo īpaši, ja nav izpildīts kāds no 7.1. punkta nosacījumiem, Jūs varat paziņot Mums par šādu defektu un izmantot savas tiesības no nepilnīgas izpildes (t.i., sūdzēties par Preci), nosūtot e-pastu vai vēstuli uz Mūsu adresēm, kas norādītas Mūsu identifikācijas datos. Sūdzībām varat izmantot arī Mūsu sniegto veidlapas paraugu, kas veido Noteikumu pielikumu Nr.1. Izmantojot tiesības uz nepilnīgu izpildi, jums ir jāizvēlas veids, kādā vēlaties novērst defektu, un pēc tam jūs nevarat mainīt šo izvēli, izņemot 7.4. punktā noteiktos gadījumus, bez Mūsu piekrišanas. Mēs izskatīsim pretenziju saskaņā ar tiesībām, kuras esat apgalvojis par nepilnīgu izpildi. Gadījumā, ja neizvēlaties defektu novērst, jums ir 7.5. punktā minētās tiesības arī situācijās, kad nepilnīga izpilde bija būtisks Līguma pārkāpums. 
  4. Ja nepilnīga izpilde ir būtisks Līguma pārkāpums, jums ir šādas tiesības:
   1. novērst defektu, piegādājot jaunu Preci bez defekta, vai piegādājot trūkstošu Preces daļu;
   2. novērst defektu, labojot Preci;
   3. ar saprātīgu atlaidi no Cenas;
   4. izstāties no Līguma.

Gadījumā, ja izvēlaties risinājumu saskaņā ar a) vai b) punktu un Mēs nenovēršam defektu šādā veidā mūsu norādītajā saprātīgā termiņā, vai arī informējam, ka defektu nenoņemsim šādā veidā plkst. viss, jums ir tiesības saskaņā ar c) un d) apakšpunktu, pat ja viņi jūs sākotnēji nebija pieprasījuši kā daļu no sūdzības. Tajā pašā laikā, ja izvēlēsieties defektu novērst, labojot Preci un Mēs atklāsim, ka defekts ir nelabojams, mēs jums paziņosim un jūs varēsiet izvēlēties citu defekta novēršanas veidu.

 1. Ja nepilnīga izpilde ir nebūtisks Līguma pārkāpums, jums ir šādas tiesības:
  1. novērst defektu, piegādājot jaunu Preci bez defekta, vai piegādājot trūkstošu Preces daļu;
  2. novērst defektu, labojot Preci; 
  3. ar saprātīgu atlaidi no Cenas. 

Taču, ja mēs laikus nenovēršam defektu vai atsakāmies to novērst, Jums ir tiesības atkāpties no Līguma. Atteikties varat arī gadījumā, ja Preces nevarat izmantot atbilstoši atkārtotu defektu rašanās dēļ pēc Preces remonta vai liela Preces defektu skaita gadījumā.

 1. Būtisku vai nebūtisku pārkāpumu gadījumā jūs nevarat atkāpties no Līguma vai pieprasīt jaunas preces piegādi, ja nevarat atgriezt Preces tādā stāvoklī, kādā tās saņēmāt. Tomēr tas neattiecas uz šādiem gadījumiem:
  1. ja Preces stāvoklī ir notikušas izmaiņas pārbaudes rezultātā defekta konstatēšanas nolūkā;
  2. ja Prece tika lietota pirms defekta atklāšanas;
  3. ja neiespējamību atgriezt Preces nemainītā stāvoklī nav izraisījusi Jūsu rīcība vai bezdarbība,
  4. ja Preces tika pārdotas, patērētas vai mainītas normālas lietošanas laikā pirms defekta atklāšanas; tomēr, ja tas noticis tikai daļēji, Preču daļa, kuru var atgriezt, ir jūsu atbildība, un tādā gadījumā Cenu daļa, kas atbilst jūsu labumam no daļas Preču izmantošanas, jums netiks atgriezta. .
 2. 3 dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas mēs uz Jūsu e-pasta adresi apstiprināsim, ka esam saņēmuši sūdzību, tās saņemšanas laiku un paredzamo sūdzības izskatīšanas ilgumu. Mēs izskatīsim sūdzību bez liekas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc tās saņemšanas. Termiņu var pagarināt, savstarpēji vienojoties. Ja termiņš beidzas veltīgi, jūs varat atkāpties no Līguma.
 3. Par sūdzības izskatīšanu informēsim Jūs pa e-pastu. Ja sūdzība ir pamatota, jums ir tiesības uz radušos izdevumu kompensāciju. Jums ir jāpierāda šīs izmaksas, piemēram, ar čekiem vai transporta cenas čekiem. Gadījumā, ja defekts ir novērsts, piegādājot jaunas Preces, Jūsu pienākums ir atgriezt Mums Preces oriģinālo, bet šīs atgriešanas izmaksas sedzam Mēs.
 4. Ja esat uzņēmējs, Jūsu pienākums ir ziņot un sūdzēties par defektu bez nepamatotas kavēšanās pēc tam, kad esat spējis to atklāt, bet ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc Preces saņemšanas.
 5. Ja esat patērētājs, jums ir tiesības 24 mēnešu laikā no Preces saņemšanas brīža aizstāvēt tiesības uz nepareizu izpildi, ja Patēriņa precei ir radies defekts. 
 6. Noteikumi par tiesībām uz defektiem neattiecas uz šādiem gadījumiem:
  1. Preces, kuras tiek pārdotas par zemāku cenu defekta dēļ, par kuru tika panākta vienošanās par zemāku cenu;
  2. Preču nolietojums, kas radies to parastās lietošanas dēļ;
  3. lietotas Preces defektu dēļ, kas atbilst Preču lietošanas vai nolietojuma līmenim, kad Jūs tās pārņēmāt;
  4. kad tas izriet no Preču būtības.
 1. atteikšanās no līguma
  1. Atteikšanās no Līguma, t.i., līgumisko attiecību starp Mums un Jums izbeigšanās no tā sākuma, var notikt šajā pantā vai citos Noteikumu un nosacījumu noteikumos norādīto iemeslu un metožu dēļ, kuros ir skaidri noteikta atteikuma iespēja. norādīts.
  2. Ja esat patērētājs, t.i., persona, kas iegādājas Preces ārpus jūsu uzņēmējdarbības jomas, jums ir tiesības atkāpties no līguma, nenorādot iemeslu 14 dienu laikā no Preču piegādes datuma saskaņā ar Līguma 1829. §. Civilkodekss. Gadījumā, ja esam noslēguši Līgumu, kura priekšmets ir vairāku veidu Preču vai vairāku Preču daļu piegāde, šis termiņš sākas tikai pēdējās Preču daļas piegādes dienā, un Gadījums, ja esam noslēguši Līgumu, uz kura pamata piegādāsim Jums Preces regulāri un atkārtoti, sāk darboties pirmās piegādes piegādes dienā. Jūs varat atkāpties no Līguma ar jebkādiem pierādāmiem līdzekļiem (jo īpaši nosūtot e-pastu vai vēstuli uz Mūsu adresēm, kas norādītas Mūsu identifikācijas datos). Atteikumam varat izmantot arī Mūsu sniegto veidlapas paraugu, kas veido Noteikumu pielikumu Nr.2.
  3. Tomēr pat kā patērētājs jūs nevarat atkāpties no Līguma gadījumos, kad Līguma priekšmets ir:
   1. Preces, kuru Cena ir atkarīga no svārstībām finanšu tirgū neatkarīgi no Mūsu gribas un var rasties Līguma atteikuma periodā;
   2. alkoholisko dzērienu piegādi, kurus var piegādāt tikai pēc trīsdesmit dienām un to cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām neatkarīgi no Mūsu gribas;
   3. Preces, kas ir pārveidotas atbilstoši jūsu vēlmēm vai jums;
   4. Preces, kas ātri bojājas, un Preces, kas pēc piegādes ir neatgriezeniski sajauktas ar citu;
   5. Preces slēgtā iepakojumā, kas ir izņemtas no iepakojuma un kuras nevar atgriezt higiēnas apsvērumu dēļ;
   6. audio vai video ieraksta vai datorprogrammas piegādi, ja ir bojāts oriģinālais iepakojums;
   7. Avīžu, periodisko izdevumu vai žurnālu piegāde;
   8. digitālā satura piegādi, ja tas netika piegādāts fiziskā datu nesējā un tika piegādāts ar jūsu iepriekšēju nepārprotamu piekrišanu pirms atteikuma termiņa beigām, un mēs esam jūs informējuši, ka jums nav tiesību atkāpties no Līguma.
  4. Atteikuma termiņš saskaņā ar Noteikumu un nosacījumu 8.2. punktu tiek uzskatīts par ievērotu, ja šajā periodā Jūs nosūtāt Mums paziņojumu, ka Jūs atsakāties no Līguma.
  5. Atteikšanās no Līguma gadījumā Cena jums tiks atgriezta 14 dienu laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas kontā, no kura tā tika ieskaitīta, vai kontā, kas izvēlēts atteikumam no Līguma. Tomēr summa netiks atmaksāta, kamēr neatgriezīsiet Preces mums vai līdz brīdim, kad pierādīsiet, ka tās mums ir nosūtītas atpakaļ. Lūdzu, atgrieziet preces mums tīras, ja iespējams, ieskaitot oriģinālo iepakojumu.
  6. Atteikšanās no Līguma gadījumā saskaņā ar Noteikumu un nosacījumu 8.2. punktu, jums ir pienākums nosūtīt Mums Preces 14 dienu laikā pēc atteikuma un segt izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu Mums. No otras puses, jums ir tiesības uz piegādes cenas atmaksu, taču tikai tādā apmērā, kas atbilst mūsu piedāvātajam lētākajam Preču piegādes veidam par Preču piegādi. Atteikuma gadījumā, pamatojoties uz to, ka mēs pārkāpjam noslēgto Līgumu, mēs apmaksājam arī izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu Mums, bet atkal tikai līdz piegādes cenas summai, kas atbilst lētākajam piedāvāto Preču piegādes veidam. pie mums Preču piegādes brīdī.
  7. Jūs esat atbildīgs mums par zaudējumiem gadījumos, kad Preces ir bojātas, rīkojoties ar tām citādi, nekā tas ir nepieciešams, ņemot vērā to raksturu un īpašības. Šādā gadījumā mēs izrakstīsim Jums rēķinu par nodarītajiem zaudējumiem pēc tam, kad Preces būs mums atgrieztas un rēķinā norādītā summa ir jāsamaksā 14 dienu laikā. Gadījumā, ja mēs vēl neesam jums atgriezuši balvu, mums ir tiesības ieskaitīt izmaksu prasību pret jūsu prasību par Balvas atdošanu.
  8. Mums ir tiesības jebkurā laikā atkāpties no Līguma, pirms mēs piegādājam Jums Preces, ja ir objektīvi iemesli, kāpēc Preces nav iespējams piegādāt (jo īpaši trešo personu iemesli vai iemesli, kas saistīti ar preču būtību). punktu), pat pirms 6.9. punktā noteiktā termiņa beigām. Stāvoklis. Mēs varam arī atkāpties no Līguma, ja ir acīmredzams, ka Pasūtījumā esat norādījis nepareizu informāciju. Gadījumā, ja Jūs iegādājaties preces savas saimnieciskās darbības ietvaros, t.i., kā uzņēmējs, mums ir tiesības jebkurā laikā atkāpties no Līguma, pat nenorādot iemeslu.
 2. Strīdu risināšana ar patērētājiem
  1. Attiecībā uz pircēju mums nav saistoši nekādi rīcības kodeksi 1826. panta 1. punkta vēstules nozīmē. e) Civilkodekss.
  2. Patērētāju sūdzības izskatām, izmantojot elektronisko adresi vojtech.koneecny@gmail.com Informāciju par sūdzības izskatīšanu nosūtīsim uz pircēja elektronisko adresi.
  3. Par patērētāju strīdu ārpustiesas izšķiršanu, kas izriet no Līguma, ir atbildīga Čehijas Tirdzniecības inspekcija, kuras juridiskā adrese ir Štěpánská 567/15, 120 00 Prāga 2, ID numurs: 000 20 869, interneta adrese: http:/ /www.coi.cz . Tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu, kas atrodas interneta adresē http://ec.europa.eu/consumers/odr , var izmantot, lai atrisinātu strīdus starp pārdevēju un pircēju, kas ir patērētājs, no pirkuma līguma, kas noslēgts elektroniski.
  4. Eiropas Patērētāju centrs Čehijas Republikā, kura juridiskā adrese ir Štěpánská 567/15, 120 00 Prāga 2, interneta adrese: http://www.evropskyspotrebitel.cz ir kontaktpunkts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 524/2013. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 21.maija par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un par grozījumiem Regulā (EK) Nr.2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK (Regula par tiešsaistes patērētāju strīdu izšķiršanu) .
 3. Nobeiguma noteikumi
  1. Ja Mūsu un Jūsu tiesiskās attiecības satur starptautisku elementu (piemēram, mēs nosūtīsim preces ārpus Čehijas Republikas teritorijas), attiecības vienmēr regulēs Čehijas Republikas tiesību akti. Tomēr, ja esat patērētājs, šis līgums neietekmē jūsu tiesības, kas izriet no tiesību aktiem.
  2. Visu rakstisko korespondenci ar Jums nosūtīsim pa elektronisko pastu. Mūsu e-pasta adrese ir norādīta sadaļā Mūsu identifikācijas dati. Mēs piegādāsim korespondenci uz Jūsu e-pasta adresi, kas norādīta Līgumā, Lietotāja kontā vai caur kuru Jūs sazinājāties ar mums.
  3. Līgumu var mainīt tikai, pamatojoties uz mūsu rakstisku vienošanos. Tomēr mums ir tiesības šos Noteikumus mainīt un papildināt, taču šīs izmaiņas neietekmēs jau noslēgtos Līgumus, bet tikai tos Līgumus, kas tiks noslēgti pēc šo izmaiņu spēkā stāšanās dienas. Tomēr mēs informēsim jūs par izmaiņām tikai tad, ja būsiet izveidojis Lietotāja kontu (lai jums būtu šī informācija gadījumā, ja pasūtīsiet jaunas Preces, bet izmaiņas nerada tiesības uz pārtraukšanu, jo mums nav noslēgts Līgums, kas var tikt izbeigts), vai arī Jūs, pamatojoties uz Līgumu, mēs piegādājam Preces regulāri un atkārtoti. Informāciju par izmaiņām uz Jūsu e-pasta adresi nosūtīsim vismaz 14 dienas pirms izmaiņu stāšanās spēkā. Ja 14 dienu laikā pēc informācijas par izmaiņām nosūtīšanas nesaņemam no Jums noslēgtā Līguma par regulārām un atkārtotām Preču piegādēm izbeigšanu, jaunie nosacījumi kļūst par mūsu Līguma daļu un attiecas uz nākamo Preču piegādi pēc izmaiņu spēkā stāšanās datuma. Uzteikuma termiņš, ja jūs uzteikāt, ir 2 mēneši.
  4. Nepārvaramas varas vai neparedzamu notikumu gadījumā (dabas katastrofa, pandēmija, darbības traucējumi, apakšuzņēmēja darbības pārtraukumi utt.), mēs neesam atbildīgi par zaudējumiem, kas radušies nepārvaramas varas gadījumu rezultātā vai saistībā ar tiem, un ja nepārvaramas varas stāvoklis ilgst ilgāk par 10 dienām, Mums un Jums ir tiesības atkāpties no Līguma.
  5. Noteikumu pielikumā ir sniegts sūdzības veidlapas paraugs un atteikšanās no Līguma veidlapas paraugs.
  6. Līgums, tostarp Noteikumi un nosacījumi, tiek arhivēts pie mums elektroniskā formā, bet jums nav pieejams. Tomēr Jūs vienmēr saņemsiet šos Noteikumus un Pasūtījuma apstiprinājumu ar Pasūtījuma kopsavilkumu pa e-pastu, un tāpēc Jums vienmēr būs pieejams Līgums pat bez Mūsu sadarbības. Mēs iesakām vienmēr saglabāt Pasūtījuma apstiprinājumu un Noteikumus.
  7. Šie noteikumi stājas spēkā 01.11.2022

Pielikums Nr.1 ​​- Sūdzības veidlapa

Adresāts: Vojtěch Konečný, Koněšín 14í, 67502. 

Sūdzības iesniegšana

Līguma noslēgšanas datums:

Vārds un uzvārds:

Adrese:

Epasta adrese:

Preces, par kurām tiek iesniegtas sūdzības:

Preces defektu apraksts:

Ieteicamais veids, kā apstrādāt pretenziju vai norādīt bankas konta numuru, lai nodrošinātu atlaidi:

Vienlaicīgi lūdzu izsniegt apstiprinājumu par sūdzības pieteikšanu, norādot, kad izmantoju šīs tiesības, kāds ir sūdzības saturs, kopā ar savu prasību, tai skaitā sūdzības izskatīšanas datumu un veidu.

Datums:

Paraksts: Pielikums Nr.2 - Līguma atteikuma veidlapa

Adresāts: Vojtěch Konečný, Koněšín 14í, 67502.

Ar šo paziņoju, ka izstājos no Līguma:

Līguma noslēgšanas datums:

Vārds un uzvārds:

Adrese:

Epasta adrese:

Līgumā ietverto Preču specifikācijas:

Veids, kā atgriezt saņemtos līdzekļus vai norādīt bankas konta numuru:

Ja pircējs ir patērētājs, viņam ir tiesības, ja viņš pasūtījis preces, izmantojot uzņēmuma Vojtěch Konečný e-veikalu, Koněšín 14í, 67502. ("Uzņēmums") vai citi attālās saziņas līdzekļi, izņemot gadījumus, kas norādīti likuma 1837. Nr.89/2012 Sl., Civilkodekss, ar grozījumiem, atkāpties no jau noslēgta pirkuma līguma 14 dienu laikā no preces pārņemšanas dienas, nenorādot iemeslu un bez līgumsoda. Pircējs par šo atteikšanos paziņo Sabiedrībai rakstiski uz Sabiedrības telpu adresi vai elektroniski uz veidlapas paraugā norādīto e-pastu. 

Ja pircējs, kurš ir patērētājs, atkāpjas no pirkuma līguma, viņš bez nepamatotas kavēšanās, ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikšanās no pirkuma līguma, no Sabiedrības saņemtās preces nosūta vai nodod Sabiedrībai. 

Ja pircējs, kurš ir patērētājs, atkāpjas no pirkuma līguma, Sabiedrība viņam bez nepamatotas kavēšanās, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no pirkuma līguma atteikuma, atgriež visus naudas līdzekļus (piegādātās preces pirkuma cenu), ieskaitot piegādes izmaksas, ko viņš no viņa saņēma, pamatojoties uz pirkuma līgumiem, tādā pašā veidā. Ja pircējs ir izvēlējies citu preču piegādes veidu, nevis Sabiedrības piedāvāto lētāko veidu, Sabiedrība atlīdzinās pircējam preces piegādes izdevumus tikai tādā apmērā, kas atbilst lētākajam preču piegādes veidam. piedāvāja. Uzņēmumam nav pienākuma atdot pircējam saņemtos naudas līdzekļus, pirms preces pircējs to nav nodevis vai pierāda, ka ir nosūtījis preci Sabiedrībai.

Mūsu kaņepju produkti nav paredzēti patēriņam, dedzināšanai vai ieelpošanai. Izmantojiet tos rūpnieciskiem, tehniskiem un dārzkopības mērķiem.

Datums: 01/11/2022

Paraksts: galīgs